Petropavlovská pevnost a okolí

Těsně u svého ústí se řeka Něva rozšiřuje do veletoku širokého několik set metrů a v jejím proudu stojí několik ostrovů. Právě na nich se začala počátkem 18. století psát historie města Petrohradu. Na Zaječím ostrově, malém příbuzném Petrohradského ostrova se dnes tyčí zdi Petropavlovské pevnosti, jádra města.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Petropavlovská pevnost

Pevnost se ve své historii nikdy zamýšleného vojenského nasazení nedočkala a namísto toho sloužila až do pádu carské vlády jako vězení. Petropavlovská pevnost si až dodnes ponechává svůj historický ráz a dnes v ní sídlí řada různých menších muzeí.

Petropavlovská pevnost

Středobodem pevnosti je přes 120 metrů vysoká pozlacená věž katedrály sv. Petra a Pavla, stojící v jejím středu, která je jasným navigačním bodem viditelným už zdálky. V nitru tohoto svatostánku se pak ukrývají hrobky téměř všech carů od doby Petra Velikého.

Petrohradský ostrov

Pokud celou plochu malého Zaječího ostrova obsazuje Petropavlovská pevnost, pak mnohem větší Petrohradský ostrov je už klasickým živoucím městem. Nejblíže k pevnosti je půlkruhový Alexandrův park hostí malou zoo, poblíž které je zábavní park, planetárium či dělostřelecké muzeum.

Hned po jeho východní straně možná překvapí stavba, kterou byste v ruském městě nečekali, a tou je veliká mešita vystavěná počátkem dvacátého století. Hned vedle ní sídlí v krásné secesní budově Muzeum politických dějin Ruska, které se soustředí zejména na druhou polovinu 20. století. To už ale pomalu odcházíme z přímého dohledu Petropavlovské pevnosti proti proudu řeky Něvy k další velké atrakci Petrohradu, křižníku Aurora.