Historie Petrohradu: Revoluce

Petrohrad se proslavil stejně tak carským luxusem, jako svými revolucemi a atentáty. Od počátku 19. století se město začalo spolu s celým Ruskem prudce měnit. Opožděný příchod průmyslové revoluce, stejně jako rozvolnění poddanských zákonů, konečně i v Rusku způsobily masivní příliv obyvatelstva do měst.

Díky tomu se z Petrohradu, až na krátké období neustále hlavního města impéria, do roku 1900 stalo čtvrté největší město Evropy. Díky své poloze se stalo významným obchodním, ale i průmyslovým centrem. Spolu s ekonomickým rozkvětem ale narůstalo i napětí ve společnosti, která procházela prudkou proměnou.

Ještě než přejdeme k bouřlivým událostem z dějin města, sluší se připomenout, že se rovněž jednalo o dobu ruského kulturního rozkvětu, kterému Petrohrad svou relativní otevřeností významně přispíval. Ve městě vznikla celá řada legendárních děl ruského umění – jmenujme třeba díla literátů Puškina, Gogola či Dostojevského.

Ale zpět k historickým událostem – na přelomu 19. a 20. století nebylo ve městě bezpečno ani pro cary, natož jejich úředníky. Řada atentátů, zejména ze strany radikálních socialistických frakcí, dále zvyšovala napětí, které postupně propukalo v povstání, jakým bylo to roku 1905.

Vojáci v Petrohradu v roce 1917

Zlomovým rokem se stal rok 1917 – tedy doba, ve které carské Rusko těžce strádalo následky vlekoucí se první světové války. Během takzvané Únorové revoluce byl roku 1917 uvězněn car a vládu do svých rukou převzala relativně prodemokratická Prozatímní vláda a s ní naopak prokomunistický Petrohradský sovět. Tato křehká rovnováha však netrvalo dlouho a po Velké říjnové revoluci byla spuštěna lavina, která dovedla přes občanskou válku Komunistickou stranu až k absolutní moci.