Historie Petrohradu: Poválečné období

Poválečné období se neslo ve znamení velké obnovy a rekonstrukce města. Leningrad, vylidněný po dlouhých letech komunistického teroru a následného obléhání, začal znovu obnovovat své základy.

Krom rozsáhlých oprav byla vybudována i řada zcela nových významných staveb. V roce 1950 otevřel své brány Kirovův stadion s kapacitou až 100 tisíc lidí. O pět let později začaly jezdit první linky metra, důležitého městského dopravního prostředku pro místní obyvatele. Z novějších prací pak vzpomeňme na rok 2003, kdy byla znovuotevřena Jantarová komnata, na jejíž replice (originál se nikdy nenašel) se významně podílelo i Německo.

Kirovův stadion - autor viz http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kirov_stadium.jpg

Období obnovy však nezahrnovalo sociální svobody. Mnoho dalších nepohodlných osob bylo odstraněno a zejména prodemokratičtěji smýšlející jedinci byli dále tvrdě pronásledováni stalinistickým režimem.

Leningrad se za vlády Sovětů výrazně podílel na tvorbě HDP SSSR, ale jeho postavení bylo vždy potlačováno ve prospěch Moskvy a méně rozvinutých oblastí. To vedlo k napětí, které bylo dalším z katalyzátorů konečného rozpadu Sovětského svazu.

V polovině roku 1991, v den prvních ruských prezidentských voleb, obyvatelé města zároveň hlasovali většinou pro návrat k původnímu jménu, Sankt-Peterburg. Označení Leningrad se však v různých situacích částečně používá i nadále.
Noví starostové, nyní guvernéři města, se postarali o rostoucí vliv Petrohradu v Rusku, který by více odpovídal ekonomickému a společenského významu města. A tomu odpovídá i průběh posledních let, během kterých město založené Petrem Velikým znovu získává na svém postavení.