Historie Petrohradu: Meziválečná doba

Lenin

Nástup komunistů znamenal velké změny i pro Petrohrad. V březnu roku 1918 se nový vládce Ruska – Lenin – rozhodl přesunout hlavní město do Moskvy. Důvodem byla hlavně mnohem strategičtější poloha tohoto město, protože Petrohrad ležel prostě příliš blízko územím ovládaným protikomunisticky naladěnými mocnostmi.

Následující roky přinesly Petrohradu prudký úpadek. Komunistické represe za vlád Lenina i Stalina vyhnaly z města údajně na dva miliony lidí a pro řadu z nich znamenaly smrt. Na znamení završení nástupu komunismu byl roku 1924 Petrohrad přejmenován na Leningrad – pouhé tři dny po Leninově smrti.

Dalším zlomovým okamžikem v dějinách města před druhou světovou válkou byl atentát na populárního starostu města, Kirova. Za ním stál Stalin, který se obával narůstající moci tohoto svého konkurenta v komunistické straně a rozhodl se jej zbavit. Jeho smrt se pak stala příležitostí ke spuštění další čistky nepohodlných.

Největší utrpení ale město teprve čekalo. Na Petrohrad, tedy Leningrad, se totiž valila druhá světová válka a právě toto město se mělo stát dějištěm jednoho z jejích nejkrutějších okamžiků.