Dějiny Petrohradu v kostce

Dějiny Petrohradu se začaly psát na počátku 18. století, kdy carské Rusko získalo tuto oblast na Švédech během Velké severní války. V čele vítězné mocnosti stál slavný car Petr Veliký, který nechal nově vystavěné město pojmenovat po svém patronovi, svatém Petrovi.

Město se začalo bouřlivě vyvíjet, což souviselo jednak s tím, že do něj Petr přenesl hlavní město své rozlehlé země, tak s přílivem cizinců, lákaných do něj štědrou státní kasou. Za vlády Petra Velikého i jeho následníků tak ve městě vzniklo mnoho z těch nejkrásnějších hmotných i nehmotných kulturních památek.

Petr Veliký od Alexandra Benoise

S opožděným příchodem průmyslové revoluce do carského Ruska se však město začalo prudce měnit. Průmyslový a obchodní růst doprovázely i méně vítané změny – s přílivem obyvatelstva začalo prudce narůstat sociální napětí mezi špatně placenými dělníky a bohatou honorací.

Město se stalo symbolem pro atentáty a revoluce. A právě ono sehrálo klíčovou roli v revolucích roku 1917, od signálu výstřelem z děla Aurora až po útlak místního sovětu. Po Leninově smrti navíc Petrohrad získal nové jméno, Leningrad.

Slávy si však město neužívalo dlouho, v roce 1918 z něj byly statut hlavního města spolu s centrálními úřady přesunuty do Moskvy a ani jinak na Petrohrad nečekal dobrý osud. V rámci Sovětského svazu byla jeho kosmopolitní minulost tvrdě perzekuována. A za druhé války bylo město po mnoho měsíců obléháno německou armádou a soustavně ničeno. Po válce sice došlo k nové mohutné výstavbě, ale slávu Petrohradu obnovil až pád komunismu a nástup prodemokratičtěji a proekonomičtěji smýšlejících ruských vlád.