Mezi Fontankou a Obvodovým kanálem

Na jih od toku Fontanky pokračuje část Petrohradu, do které se turisté vydávají spíše jen při delším pobytu ve městě. Památky jsou zde přeci jen rozptýlenější a navíc tu není žádný velký tahák, jako je například Ermitáž či Petropavlovská pevnost. Tak či tak ovšem tato oblast stojí za vaši návštěvu.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

U Něvského prospektu

Pokud budeme postupovat směrem od Něvského prospektu, jedné z nejdůležitějších turistických tepen města, je prvním zajímavým místem Vladimirské náměstí a jeho okolí, které je spojeno zejména s F. M. Dostojevským. Přímo na náměstí stojí katedrála Vladimirské ikony Matky Boží z druhé poloviny 18. století.

V přilehlé ulici Kuzněčnyj pereulok budeme mít nejprve po pravé straně Kuzněčnyj trh a hned vedle něj i muzeum Dostojevského, nacházející se v domě, kde slavný literát strávil poslední měsíce svého života. Za nedalekou křižovatkou s ulicí Marata pak stojí muzeum Arktidy a Antarktidy.

 

Dál na západ

Na Ligovskij prospektu, směrem od Moskevského nádraží pak můžete po východu z Kuzněčnyj pereulok kousek po své straně potkat třeba i Muzeum chleba. Většina turistů ale bude spíše pokračovat mezi Fontankou a Obvodovým kanálem, přes Pionýrské náměstí, jemuž vévodí budova divadla.

O kus dál směrem na západ stojí katedrála Nejsvětější trojice, která se svými modro-zlatými kopulemi patří mezi nejkrásnější chrámy ve městě. Pokud chcete do této části města jenom nakouknout, pak určitě sem.

Na západ od katedrály sv. Izáka

Pokud se od Admirality nevydáte přímo ke katedrále sv. Izáka, ale budete místo toho pokračovat podél řeky, půjdete po takzvaném Anglickém nábřeží, lemovaném z jedné strany vysokými budovami paláců a z té druhé kotvícími výletními loděmi. Krom řady zajímavých budov a muzeí si všimněte i malého památníku, který upomíná na místo, kde kotvil křižník Aurora v okamžiku, kdy dal výstřelem slavný signál k útoku na Zimní palác.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Na jih od Anglického nábřeží

S katedrálou a Alexandrovou zahradou na západní straně sousedí budova Jízdárny vystavěná ve vzdušném bílém stylu s dórským sloupovím. Na Jízdárnu pak navazuje táhlý Jezdecký bulvár, podél kterého po Jízdárně zástavba pokračuje kasárnami a stájemi jízdního pluku.

Procházku po Jezdeckém bulváru můžete zakončit pohledem na ostrov Nové Holandsko. Je to malý ostrůvek obklopený kanály a pokrytý pěknými cihlovými budovami dnes patřícími námořnictvu.

Naopak, pokud budete pokračovat od konce Jezdeckého bulváru směrem od Něvy (tedy na jih), půjdete kolem Krjukovova kanálu a po o trochu víc než půl kilometru bude po vaší levé ruce budova Mariinského divadla. Toto divadlo patří mezi světově proslulé operní a baletní scény.

Katedrála sv. Mikuláše

Jen kousek od Mariinského divadla se tyčí kopule katedrály sv. Mikuláše, jež byla dříve svatostánkem určeným námořníkům. Určitě doporučujeme návštěvu jejího bohatě zdobeného dvoupatrového interiéru (jak si všimnete, jde vlastně o dva kostely v jednom!).

 

Podél řeky Mojky

Ať už se vám nechce pokračovat v Mariinskému divadlu a ke katedrále sv. Mikuláše (což by byla chyba) nebo se budete od těchto památek vracet, je jednou z možnosti vydat se podél říčky Mojka. Takřka na začátku vaší cesty stojí Jusupův palác, velká žlutá nenápadná stavba. Uvnitř se ovšem skrývá vskutku nádherný zdobený interiér.

Malebný most přes řeku Mojku

Krásná procházka po téměř pěti kilometrech délky toku Mojky přináší spoustu krásných budov a muzeí. Sice tu krom Jusupova paláce nenajdete žádnou ze slavných petrohradských památek, ale pokud máte více času, možná právě tady najdete něco z toho, co vás zajímá.

Admiralita, katedrála sv. Izáka a okolí

Jen kousek na západ od Zimního paláce se tyčí budova Admirality – jedna z četných připomínek Petrohradu jakožto západního centra ruské flotily.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Budova Admirality leží v příjemné Alexandrově zahradě a sbíhají se k ní z jihovýchodu tři z největších a nejdelších petrohradských prospektů, zde jmenujme Něvský a Moskevský. Admiralita vznikla v roce 1704 z podnětu Petra Velikého jako opevněná loděnice pro vznikající baltskou flotilu. Budova je bohatě zdobená a je jednou z nejkrásnějších historických loděnic na světě.

Na severozápadě Alexandrova zahrada přiléhá k náměstí Děkabristů s takzvaným Měděným jezdcem, který má představovat cara Petra Velikého a je symbolem jeho osvíceného absolutismu. Jedná se o opravdu fotogenickou sochu, s koněm vzepjatým na zadních a stojícím na žulovém masivu připomínajícím skalní útes. Krom toho si lze na náměstí všimnout budov, které kdysi patřily carskému senátu a ministerstvu náboženství.

Pohled na katedrálu sv. Izáka

Katedrála sv. Izáka

Nad okolím Admirality se pak výrazně tyčí katedrála sv. Izáka s velkou pozlacenou kopulí. Svatostánek vznikl na půdorysu řeckého kříže a pojme údajně až dvanáct tisíc věřících. Krom nádherně zdobeného vnějšku a vnitřku stavby je určitě zajímavá i návštěva (jak skoro všude v Petrohradu zpoplatněného) vyhlídkového ochozu, ze které je krásný výhled na celé centrum Petrohradu. Na náměstí před katedrálou pak stojí socha cara Mikuláše I.a celou plochu obklopují další z památných domů.

Letní palác a jeho okolí

Na jižním břehu řeky Něvy, jen kousek na východ od srdce města v podobě Palácového náměstí a Ermitáže, se táhne dvojice nezastavených místvýchodnějším z nich je Letní sad, na jehož severovýchodním cípu stojí slavný Letní palác, západnější pak Martovo pole.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Letní palác a Letní sad

Díky pověsti, která kolem Letního paláce stojí, možná mnohé překvapí jeho malá velikost. Je třeba si ale uvědomit, že tato dvoupatrová stavba se žlutou zdobenou fasádou byla první cihlovou stavbou města.

Kolem Letního paláce se rozkládá Letní sad původně inspirovaný holandským stylem parků. Četné fontány, které byly do parku umístěny, pak daly i jméno sousední řece Fontanka. Bouřlivé události pozdějších dob ovšem ráz tohoto petrohradského parku poněkud pozměnily. Přesto však i nadále může obdivovat některá ze zachovalých sousoší od sochařských mistrů.

 

Na západ od Letního sadu

Na západ od Letního sadu, hned přes Labutí kanál, se rozkládá rozsáhlá plocha Martova pole. Zde se už od dávných dob konaly vojenské přehlídky, poutě či ohňostroje. Martovo pole obklopuje celá řada významných staveb a v jeho středu stojí Památník bojovníků revoluce, který patřil k nejvýznamnějším místům v bývalém Sovětském svazu.

Pohled přes Martovo pole

Severozápadní cíp Martova pole sousedí s Mramorovým palácem, jednou z četných památek na carské Rusko. Nynější sídlo části expozice Ruského muzea nechala pro svého milence vystavět carovna Kateřina Veliká. Nádvoří zdobí velká jezdecká socha cara Alexandra III., která sem byla přemístěna z Něvského prospektu těsně před začátkem druhé světové války.

Socha Alexandra III. na nádvoří petrohradského Mramorového paláce

Pokud budeme pokračovat dál směrem k Ermitáži a Palácovému náměstí, můžeme se vydat dvěma směry – buď podél Něvy s výhledem na Zaječí ostrov, kterému dominuje Petropavlovská pevnost, nebo souběžnou ulicí Milionářů, která začíná u Labutího kanálu a vede po severní straně Martova pole až k samotnému Palácovému náměstí.

Ulice Milionářů vznikla původně jako spojnice mezi Zimní a Letním palácem a časem si získala nové jméno podle svých bohatých obyvatel. Dnes už sice nijak výjimečnou pompou neoplývá, přesto je však stále jedním z navštěvovanějších míst v Petrohradu.

 

Užitečné odkazy

Stránky Ruského muzea

Palácové náměstí, Ermitáž a Zimní palác

Srdcem Petrohradu je bezpochyby Palácové náměstí. Přestože město díky své historické velikosti postrádá opravdové centrum v našem slova smyslu, bylo právě Palácové náměstí s Ermitáží a Zimním palácem vždy přirozeně považováno za středobod Petrohradu.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

 

Palácové náměstí a Alexandrův sloup

Rozlehlé půlkruhové Palácové náměstí je památníkem carské moci. Je to nejen místo slavností, ale i útoku na Zimní palác v roce 1917. Současnou podobu náměstí získalo dostavbou půlkruhové budovy Generálního štábu a ministerstev financí a zahraničních věcí. Budovou lze projít uličkou, kterou zdobí dva půlkruhové vítězné oblouky upomínající na ruské vítězství nad Napoleonem.

Ulička s vítěznými oblouky

V centru Palácového náměstí stojí Alexandrův sloup z červené žuly, který se tyčí do výšky 50 metrů. Odhalený v roce 1834, je bohatě ozdoben, tak jak se sluší a patří na carské Rusko. Krom sochy anděla s křížem na jeho vrcholu si lze na podstavci prohlédnout krásné basreliéfy.

Alexandrův sloup a Zimní palác

Zimní palác a Ermitáž

Za sloupem už ale stojí bohatě zdobená budova Zimního paláce, v jehož útrobách sídlí Ermitáž, jedna z nejbohatších sbírek umění a historických sbírek. Zimní palác vznikl v bohatém barokním stylu v polovině 18. století a až do revoluce roku 1917 sloužil jako sídlo carské rodiny. V jeho útrobách se pak ukrývá více než tisíc místností.

V tisícovce místností za zelenou fasádou s bílými sloupy se ukrývá slavná Ermitáž. Pokud byste si chtěli projít celou sbírku umění, bude vám to i při jistém tempu trvat celý den. A pokud si budete každé z děl vychutnávat, zabere vám prohlídka ještě déle. A rozhodně se připravte i na fronty před vchodem, které mohou v turistické sezóně zabrat i delší dobu.

Bohatá vnitřní výzdoba je další ozdobou Ermitáže

Sbírky Ermitáže se rozkládají ve třech patrech – v prvním se rozkládají sbírky egyptského, mezopotámského, řeckého či římského umění. Druhému patru dominují malby novověkých mistrů. A třetí obsahuje modernější sbírky a východní umění. Krásné je už samotné hlavní schodiště z prvního do druhého patra, které je svým bohatým zlatým zdobením jako vystřižené z nejslavnějších carských dob.

Palácové náměstí se Zimním palácem a Ermitáží je rozhodně místem, které by žádný návštěvník Petrohradu neměl minout. Právě zde totiž stojí ta nejslavnější a nejkrásnější místa města.

 

Užitečné odkazy

Stránky Ermitáže