To nejlepší v Petrohradě

Máte jen den či dva a váháte, které z četných petrohradských památek navštívit? V tomto článku vám doporučíme ta nejzajímavější místa, která byste v Petrohradu rozhodně neměli minout.

Centrem města je nepochybně půlkruhové Palácové náměstí. Na jeho severní straně stojí zeleno-bílý Zimní palác, který v sobě skrývá jednu z nejcennějších světových sbírek umění, Ermitáž. Pokud jste milovníky umění, zevrubná prohlídka jejích expozic vám klidně zabere i zbytek dne. A to ani nezmiňujeme další budovy, ve kterých Ermináž či její umělecká souputnice Ruské muzeum, sídlí.

Od Palácového náměstí se nabízejí tři směry, kterými se vydat. Vyberme si nejprve ten východní. Podél břehu Něvy či ulicí Milionářů vyrazíme k mostu poblíž Martova pole a soutoku Něvy s říčkou Fontankou.

Po mostě přejdeme k Petropavlovské pevnosti, jejíž vnitřek si můžeme prohlédnout, byť krom muzeí a výhledu na druhou stranu řeky mnoho nenabízí. Od pevnosti pokračujeme podél řeky a po levé straně míjíme budovu chránící nejstarší stavbu ve městě, domek Petra Velikého. Za zákrutou už se přitom tyčí stožáry a komíny křižníku Aurora, upomínky na počátky komunismu v Rusku.

Křižník Aurora

Zpět se vrátíme kolem Petropavlovské pevnosti přes Vasiljevskij ostrov okolo budovy Strelky, v minulosti centra námořního obchodu v Petrohradě. To už pomalu přecházíme k místu, kterým bychom se mohli vydat od Palácového náměstí na západ – tedy k budově Admirality, historické loděnici, a jedné z nejmonumentálnějších církevních staveb ve městě, katedrále sv. Izáka. Určitě se v té chvíli nezapomeňte podívat na Měděného jezdce, sochu kousek na západ od Admirality, která má představovat Petra Velikého.

Pokud se poté vydáme od centra Petrohradu na jihovýchod, po Něvském prospektu, určitě nesmíme zapomenout odbočit z této historickými stavbami zaplněné třídy ke chrámu Vzkříšení Krista, který už z dálky láká svým orientálně byzantským stylem – pokud jsme jej už nenavštívili cestu okolo Martova pole.

Petrohradský chrám Vzkříšení Ježíše Krista

Poté můžeme pokračovat dál podél Něvského prospektu – vytrvalejší mohou dojít až ke klášteru Alexandra Něvského, těm méně chůze chtivým bude stačit prohlídka Kazaňského chrámu, který nezapře svou inspiraci chrámem sv. Petra v Římě, a pohled na asi o půl kilometru vzdálenější sochu Kateřiny Veliké.

To jsou zřejmě ta nejzajímavější místa Petrohradu, byť mnoho těch krásných – jako třeba komplex kláštera ve Smolném – jsme ještě museli vynechat. Podívejte se tak i dále na stránky, co dalšího se vyplatí k vaší návštěvě přidat.

Čtvrť Smolnyj

V ohybu řeky Něvy naproti jejímu soutoku s Ochtou leží čtvrť Smolnyj, jejíž název připomíná staré časy, kdy se na tomto místě vyráběl dehet.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

 

Klášter a Katedrála ve Smolném

Zřejmě největším magnetem této čtvrti je Katedrála ve Smolném stojící uprostřed kláštera. Spíše strohá vnitřní výzdoba ostře kontrastuje s vnější stavbou, která se snažila propojit ty nejlepší prvky barokního slohu s pravoslavnou církevní architekturou.

Katedrála ve Smolném - pod licencí Creative Commons: http://www.flickr.com/photos/massalim/3501497959/in/set-72157618681080652/

Blankytně modrá kontrastuje s bílou a vytváří tak další fotogenický chrám Petrohradu, který se díky italskému původu jejího architekta Rastrelliho zase o trochu víc odlišuje od jiných církevních staveb ve městě. A z jedné z věží kostela pak budete mít krásný výhled na centrum Petrohradu.

Smolnyj institut

Čtvrť Smolnyj má za sebou i bohatou politickou minulost. V původním vzdělávacím zařízení pro dcery bohatých elit carského Ruska se po revoluci roku 1917 usídlil Lenin a až do počátku roku 1918 odsud řídil komunistickou vládu.

Později na tomto místě sídlila místní komunistická strana a právě zde byl roku 1934 i zavražděn kandidát na generálního tajemníka Sergej Kirov během vnitrosovětských mocenských půtek. Dnes je institut sídlem gubernátora města Petrohradu a veřejnost se dostane jen do muzea vybudovaného na památku Leninova pobytu.

Další zajímavosti ve čtvrti Smolnyj

Krom Katedrály ve Smolném a Smolnyj institut nabízí čtvrť Smolnyj i několik méně navštěvovaných míst. Klidnější procházku nabízí Tauridský park, ve kterém můžete alespoň zdálky Tauridský palác vystavěný pro milence carevny Kateřiny Veliké, knížete Potěmkina.

Zájemci o církevní architekturu by si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu chrámu Proměnění Páně zasvěceného vítězství nad Turky v první polovině 19. století. Krom pozoruhodného interiéru a exteriéru tohoto žlutého chrámu si krátce všimněte i plotu, jehož materiál byl vzat ze zbraní zajatých Turků.

Milovníky estetiky možná zaujme možnost navštívit místní Květinovou výstavní síň (na severozápad od Tauridské zahrady) či již zmiňované Stieglitzovo muzeum dekorativních a užitých umění (východně od Tauridské zahrady na břehu Fontanky). Příznivci historie si pak určitě nenechají uniknout návštěvu Muzea obrany a blokády Leningradu, které stojí hned vedle.

Přestože čtvrť Smolnyj stojí malinko stranou hlavního dění, určitě si ji nenechte alespoň v rámci rychlé procházky uniknout. Zejména pohled na Katedrálu ve Smolném bude jistě jedním z nejhezčích zážitků, které si z Petrohradu odvezete.

Klášter Alexandra Něvského

Na jihovýchodním konci Něvského prospektu stojí jeden z nejvýznamnějších cílů výletů po Petrohradě mimo samotné centrum, dodnes fungující klášter Alexandra Něvského. Samotný jeho pomník vévodí náměstí jinak dominovanému silniční dopravou těsně před vstupem do kláštera.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Pokud by se vám náhodou nechtělo už vážit delší cestu pěšky, můžete využít přilehlou stanici metra s odpovídajícím názvem – Alexandra Nevskogo.

Socha Alexandra Něvského

Hřbitovy slavných

Hřbitovy přilehlé ke klášteru jsou místem posledního odpočinku třeba takových velikánů, jakými byli Dostojevský či Čajkovský (ti konkrétně leží na Tichvinovském hřbitově vpravo při vstupu do kláštera). Trochu smutným faktem je, že za vstup k jejich hrobům se vybírá vstupné, ale pokud se chcete poklonit těmto i dalším velikánům umění, asi to budete muset spolknout.

Naproti Tichvinovskému hřbitovu přes přístupovou cestu je pak Lazarevský hřbitov s místy posledního odpočinku dalších důležitých postav ruské historie, jako je Lomonosov či architekt podoby Petrohradu Rossi.

Klášter Alexandra Něvského

V samotném klášteře pak můžete obdivovat hned u vstupu stojící jednokopulový kostel Zvěstování Panny Marie, který byl prvním kamenným petrohradským kostelem a dnes je sídlem Státního muzea městského sochařství.

Uvnitř kláštera Alexandra Něvského

Dominantou je pak katedrála Nejsvětější Trojice, ve které je umístěn relikviář s ostatky Alexandra Něvského. Z výzdoby pak můžete obdivovat třeba obraz Van Dycka či Rubense. Naproti katedrále stojí dům patřící metropolitovi, vůdci místní pravoslavné komunity, a hlavně malý hřbitůvek, ve kterém jsou zcela překvapivě pohřbeni významní představitelé komunistické strany.

Klášter Alexandra Něvského rozhodně stojí za návštěvu a to i přes to, že stojí mimo centrum hlavního dění. Zvlášť pokud budete chtít uniknout ruchu velkoměsta, ale stále poznávat historii města.

Kirovské ostrovy

Na severozápadní straně malého souostroví řeky Něvy leží trojice ostrovů přezdívaných Kirovské ostrovy. Jedná se o zelené srdce města, protože jejich významnou část zabírají rozsáhlé parky, a tak jsou oblíbeným místem odpočinku nejen obyvatel Petrohradu.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Krestovský ostrov

Z Petrohradského ostrova se dostanete na největší z nich, Krestovský ostrov, který je ještě částečně obsazen zástavbou. Je snadno dostupný díky vlastní stanici metra a je na něm umístěn zábavní park.

Směrem na západ se pak zástavba mění v Přímořský park Vítězství, na jehož konci stál obrovský Kirovův stadion. Na něm hrával petrohradský fotbalový klub FC Zenit, který ale na počátku tisíciletí přesídlil do modernějšího Petrovského stadionu, který leží jihozápadně od Petrohradského ostrova.

Další petrohradské ostrovy

S Apatykářským ostrovem je pak spojen Kamenný ostrov. Ten je sídlem petrohradské elity, ale hlavně další zelenou plochou centra města. Východnímu cípu ostrova vévodí kostel sv. Jana Křtitele vystavěný Kateřinou II., ačkoli většina turistů sem zavítá spíše kvůli poklidné procházce či zdálky obdivovat uzavřená sídla místních boháčů.

Posledním z ostrovů je ostrov Jelagin. Pokud se o jeho dvou sousedech dalo říct, že se jedná o zelené oázy jinak rušného města, pak je Jelagin ještě předčí. Krom historického paláce se jedná o jeden velký park se sítí cestiček, jezírek a kanálů. Pokud toužíte v Petrohradě najít klidné romantické místo, pak je jedním z dobrých tipů právě tento ostrov.

Okolo Petrohradského a Apatykářského ostrova

Pokud od velké mešity u Zaječího ostrova zamíříte po nábřeží proti proudu řeky Něvy, po chvilce budete po levé straně míjet relativně malý domek, za kterým je ale významná historie. Kamenná stavba pod sebou chrání nejstarší dochovanou budovu ve městě, domek Petra Velikého, který si nechal vystavět, aby mohl osobně dohlížet na rodící se pevnost a město.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Aurora

Jen pár set metrů dál stejným směrem naopak kotví symbol připomínající soumrak vlády carů, křižník Aurora, ze kterého byl vypálen slavný slepý výstřel zahajující Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Dnes je křižník muzeem, do kterého se vzhledem k omezené kapacitě lodi není snadné dostat. Pokud si tak Auroru chcete prohlédnout i jinak než zvenku, doporučujeme si pro jistotu rezervovat dostatek času na případné čekání.

Křižník Aurora

Na sever od Aurory

Dál na sever po nábřeží stojí asi kilometr od Aurory botanická zahrada. Zelená oáza tolik odlišná od městských parků (a to nejen půl třetí desítkou skleníků) je příjemnou změnou ve smogem a ruchem dušeném velkoměstě. Stojí na břehu Karpovky, kanálu oddělujícího Petrohradský a Apatykářský ostrov.

V srdci Petrohradského ostrova pak příznivci počátků ruského komunismu najdou i jedno z mnoha muzeí mu věnovaných. Kirovovo muzeum sídlí v domě, ve kterém tento významný spolupracovník Stalina strávil poslední roky života.

Petropavlovská pevnost a okolí

Těsně u svého ústí se řeka Něva rozšiřuje do veletoku širokého několik set metrů a v jejím proudu stojí několik ostrovů. Právě na nich se začala počátkem 18. století psát historie města Petrohradu. Na Zaječím ostrově, malém příbuzném Petrohradského ostrova se dnes tyčí zdi Petropavlovské pevnosti, jádra města.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Petropavlovská pevnost

Pevnost se ve své historii nikdy zamýšleného vojenského nasazení nedočkala a namísto toho sloužila až do pádu carské vlády jako vězení. Petropavlovská pevnost si až dodnes ponechává svůj historický ráz a dnes v ní sídlí řada různých menších muzeí.

Petropavlovská pevnost

Středobodem pevnosti je přes 120 metrů vysoká pozlacená věž katedrály sv. Petra a Pavla, stojící v jejím středu, která je jasným navigačním bodem viditelným už zdálky. V nitru tohoto svatostánku se pak ukrývají hrobky téměř všech carů od doby Petra Velikého.

Petrohradský ostrov

Pokud celou plochu malého Zaječího ostrova obsazuje Petropavlovská pevnost, pak mnohem větší Petrohradský ostrov je už klasickým živoucím městem. Nejblíže k pevnosti je půlkruhový Alexandrův park hostí malou zoo, poblíž které je zábavní park, planetárium či dělostřelecké muzeum.

Hned po jeho východní straně možná překvapí stavba, kterou byste v ruském městě nečekali, a tou je veliká mešita vystavěná počátkem dvacátého století. Hned vedle ní sídlí v krásné secesní budově Muzeum politických dějin Ruska, které se soustředí zejména na druhou polovinu 20. století. To už ale pomalu odcházíme z přímého dohledu Petropavlovské pevnosti proti proudu řeky Něvy k další velké atrakci Petrohradu, křižníku Aurora.

Vasiljevskij ostrov

Největším z petrohradských ostrovů v toku řek Něvy je Vasiljevskij ostrov. Právě zde mělo podle Petra Velikého stát centrum jeho nově zakládaného města. Dnes je z něj především sídlo vysokých škol – od univerzity až po Námořní akademii.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Cíp Vasiljevského ostrova

Ty nejzajímavější místa ostrova se nacházejí na jeho východním cípu, tedy nejblíže k centru města. První z významných staveb, které budete z toho směru míjet, tak bude Strelka, jasně rozpoznatelná vstupním sloupovím. Okolí Strelky bylo dlouhou dobu centrem námořního obchodu a budova samotná sloužila jako burza. Nyní ovšem ve Strelce sídlí muzeum vojenského námořnictva a v sousedních bývalých celních skladech pak Zoologické muzeum a Muzeum půdy.

Před budovou stojí po obou stranách náměstíčka dvojice vysokých rostrálních sloupů, které sloužily jako majáky – na jejich vrcholu hořel oheň. Ještě před nimi, v samotné Něvě, je pak instalována velká fontána.

Jižní nábřeží

Po jižním nábřeží ostrova dojdete k velké zeleno-bílé budově s centrální věží. Je to Kunstkamera, která sloužila jako součást Akademie věd a muzeum sbírky kuriozit Petra Velikého. Ta s několika dalšími muzei sídlí v budově dodnes.

Při směru po nábřeží navazuje na Kunstkameru budova samotné Akademie věd a o kousek dál Petrohradská univerzita. O dalších sto metrů dále stojí Menšikovův palác, nejstarší kamenná budova ve městě. Měnšikov byl osobním přítelem cara Petra Velikého, který ze syna rolníka vystoupal až na pozici jednoho z nejmocnějších mužů Ruska. Dnes je z jeho paláce součást Ermitáže.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dále můžeme po nábřeží pokračovat podél řady krásných historických budov a kostela Nanebevzetí Panny Marie až k naproti Hornickému muzeu kotvícímu ledoborci Krasin, kousek před kterým navíc kotví i vysloužilá ponorka C-189, nyní rovněž sloužící jako muzeum.

Ledoborec Krasin

Vnitrozemím ostrova

Pokud se nechcete vracet po témže nábřeží, vyjděte na rovnoběžnou třídu Bol’šoj prospekt a všimněte si katedrály sv. Andreje přibližně ve třech čtvrtinách cesty po něm.

Pokud máte čas, můžete se ponořit i hlouběji do ulic Vasiljevskij ostrova, byť to nejzajímavější najdete právě na nábřeží. V tomto případě se rozhodně vyplatí se alespoň na hodinu podél Něvy a těch nejzajímavějších míst projít.

Něvský prospekt

Něvský prospekt je koncentrovaným Petrohradem. Takřka co krok, to další nový pohled na nějakou jinou památku. Už svým směřováním jde o zajímavou třídu, vede totiž od řeky Něvy k – řece Něvě! Ať už je to jakkoli, Něvský prospekt patří k těm nejznámějších místům Petrohradu. A určitě k těm, které byste na své návštěvě neměli minout.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Od Admirality k řece Mojce

Nejkrásnější části Něvského prospektu, který má na délku okolo pěti kilometrů, leží poblíž jeho začátku u budovy Admirality. Právě zde, poblíž centra města, se nachází bývalá zástavba bohatých vrstev. Naopak čím dále na jih, tím přicházíte do méně honosných částí prospektu.

V místě, kde po Zeleném mostě Něvský prospekt křižuje Mojku, stojí Stroganovův palác, jedna z dalších krásných petrohradských staveb. O kus dál na jih rozvíjí svá křídla Kazaňská katedrála, tolik připomínající vatikánský chrám sv. Petra. I zde doporučujeme návštěvu interiéru, frekventovaného pravoslavnými věřícími.

Kazaňská katedrála

Naproti přes ulici stojí budova společnosti Singer, která je vystavena v tom nejlepším ze stylu secese a je nepřehlédnutelná díky své prosklené kopuli.

V té chvíli se můžete buď vydat doleva k až orientálně lákavému chrámu Vzkříšení Krista s bohatě barevnými báněmi nebo můžete pokračovat dál po Něvském prospektu, který stále skrývá několik zajímavých míst.

Mezi Mojkou a Fontankou

Pokud budete pokračovat, tak si určitě po pár set metrech všimnete výrazné budovy Gostinyj Dvor po vaší pravé stráně, což byl v dobách carského Ruska největší obchodní dům v Petrohradě. A jen o kus dál stojí v malém parku před Alexandrinským divadlem památník Kateřiny Veliké.

Památník Kateřiny Veliké

V místě, kde Něvský prospekt křižuje řeku Fontanku, stojí na obou březích po pravé straně dvojice paláců – bližší Aničkům palác a na druhém břehu palác Bělozerských – obě to jsou krásné stavby. Pokud je nebudete chtít navštívit, určitě si všimnete alespoň Aničkova mostu, po kterém budete řeku přecházet.

Dál se opět nabízí možnost pokračovat dál po Něvském prospektu směrem ke klášteru Alexandra Něvského nebo se vrátit a pokračovat zajímavostmi na sever od Něvského prospektu.

Na sever od Něvského prospektu

Oblast na sever od Něvského prospektu skrývá nejedno zajímavé místo. Jedním z nejlákavějších pak je chrám Vzkříšení Krista, už zvenčí bohatě barevný svatostánek, který jako by vypadl z nějaké orientální pohádky.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Chrám Vzkříšení Krista vznikl na místě vraždy cara Alexandra II., jehož zabila v roce 1881 vržená bomba. Chrám byl dokončen v roce 1907 za na tehdejší poměry astronomickou sumu. Za návštěvu pak stojí i (zpoplatněný) vnitřek stavby se svými bohatě pomalovanými a zdobenými stěnami.

Chrám Vzkříšení Krista

V parku přiléhajícím ke Chrámu Vzkříšení Krista stojí Michajlovský palác, hlavní budova Ruského muzea. Krom krásné stavby je zajímavá zejména uvnitř se skrývající sbírka umění, kterou překoná v Petrohradě snad jen Ermitáž. Najdete v ní třeba slavný obraz Slavnostní zasedání věnované stému výročí státní rady od Ilji Repina zachycující carské státníky na počátku 20. století.

Ilja Repin - Slavnostní zasedání

Další pobočkou Ruského muzea je i nedaleko stojící Michajlovskij zámek, kterému se také říká zámek Inženýrský. Vznikl na přelomu 18. a 19. století na příkaz cara Pavla a nese mnoho odkazů na středověk. A stal se i místem Pavlova skonu, když zde byl sotva po pár desítkách dní pobytu zavražděn. Několik let poté se odsud carská rodina odstěhovala a místo ní zde sídlilo inženýrské vysoké učení, které na sklonu 20. století vystřídalo Ruské muzeum, které tu má jednu ze svých expozic.

A pokud budete do Inženýrského zámku směřovat po jižní straně Michajlovskij sadu, budete mít po své straně náměstí Umění se suchou Puškina a po té levé Ruské etnografické muzeum.

Směrem do čtvrti Smolnyj

Odsud můžete dále pokračovat do čtvrti Smolnyj, třeba směrem ke katedrále ve Smolném, v tom případě nezapomeňte cestou navštívit Stieglitzovu umělecko-průmyslovou akademii a muzeum s krásným interiérem i průčelím. Většina původních sbírek sice nyní zdobí Ermitáž, ale i tak si zde milovníci umění přijdou na své.

Za Obvodovým kanálem

Pokud chcete pokračovat i dál za Obvodový kanál, nabízí se dva cíle – náměstí Staček poblíž západního konce oblasti u jednoho z kanálů řeky Něvy a Moskevský prospekt. Zhruba mezi nimi pak, na jižní straně Obvodového kanálu, stojí Baltské nádraží s nedalekým Železničním muzeem a dalším z mnoha petrohradských kostelů.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Zpět k náměstí Staček, poblíž kterého najdete i příjemný park Jekatěringof. Jeho nejzajímavější částí je zřejmě Narvská vítězná brána, památník na vítězství nad Napoleonem. Poblíž pak stojí funkcionalistická budova Gorkého paláce kultury. Asi tři sta metrů dále na jih pak můžete obdivovat památník Kirova, jednu z upomínek na doby komunismu.

Movskevský prospekt už je se svými více než 10 kilometry na celodenní výpravu. Pokud chcete výběr toho nejzajímavějšího, pak nevynechejte Moskevskou vítěznou bránu, Chesmaskou katedrálu, Dům sovětů, ohromující Leninův památník a uprostřed náměstí Vítězství stojící Památník hrdinným obráncům Leningradu.

Přestože tedy část města na jih od Fontanky nepatří mezi ty nejnavštěvovanější, tak pokud máte dostatek času, určitě se vyplatí nenechat si ji ujít. Krom života současných Rusů v ní narazíte zejména na vzpomínky na jejich rudou minulost.