Archives for 

Historie

Dějiny Petrohradu v kostce

Dějiny Petrohradu se začaly psát na počátku 18. století, kdy carské Rusko získalo tuto oblast na Švédech během Velké severní války. V čele vítězné mocnosti stál slavný car Petr Veliký, který nechal nově vystavěné město pojmenovat po svém patronovi, svatém Petrovi.

Město se začalo bouřlivě vyvíjet, což souviselo jednak s tím, že do něj Petr přenesl hlavní město své rozlehlé země, tak s přílivem cizinců, lákaných do něj štědrou státní kasou. Za vlády Petra Velikého i jeho následníků tak ve městě vzniklo mnoho z těch nejkrásnějších hmotných i nehmotných kulturních památek.

Petr Veliký od Alexandra Benoise

S opožděným příchodem průmyslové revoluce do carského Ruska se však město začalo prudce měnit. Průmyslový a obchodní růst doprovázely i méně vítané změny – s přílivem obyvatelstva začalo prudce narůstat sociální napětí mezi špatně placenými dělníky a bohatou honorací.

Město se stalo symbolem pro atentáty a revoluce. A právě ono sehrálo klíčovou roli v revolucích roku 1917, od signálu výstřelem z děla Aurora až po útlak místního sovětu. Po Leninově smrti navíc Petrohrad získal nové jméno, Leningrad.

Slávy si však město neužívalo dlouho, v roce 1918 z něj byly statut hlavního města spolu s centrálními úřady přesunuty do Moskvy a ani jinak na Petrohrad nečekal dobrý osud. V rámci Sovětského svazu byla jeho kosmopolitní minulost tvrdě perzekuována. A za druhé války bylo město po mnoho měsíců obléháno německou armádou a soustavně ničeno. Po válce sice došlo k nové mohutné výstavbě, ale slávu Petrohradu obnovil až pád komunismu a nástup prodemokratičtěji a proekonomičtěji smýšlejících ruských vlád.

Sdílejte obsah s přáteli!

Historie Petrohradu: Poválečné období

Poválečné období se neslo ve znamení velké obnovy a rekonstrukce města. Leningrad, vylidněný po dlouhých letech komunistického teroru a následného obléhání, začal znovu obnovovat své základy. Krom rozsáhlých oprav byla vybudována i řada zcela nových významných staveb. V roce 1950 otevřel své brány Kirovův stadion s kapacitou až 100 tisíc lidí. O pět let později […]
Sdílejte obsah s přáteli!
Continue reading →

Historie Petrohradu: Druhá světová válka

Když Německo roku 1941 vstoupilo do války s Ruskem, jeho síly velmi rychle Leningrad obklíčily. Dobytí města mělo být otázkou dní až týdnů, ale nakonec se protáhlo na neskutečných 29 měsíců tuhých bojů a strádání pro obě bojující strany. Symbolem naděje pro sužované obyvatelstvo se stala takzvaná Cesta života, zásobovací trasa přes Ladožské jezero, která byla […]
Sdílejte obsah s přáteli!
Continue reading →

Historie Petrohradu: Meziválečná doba

Nástup komunistů znamenal velké změny i pro Petrohrad. V březnu roku 1918 se nový vládce Ruska – Lenin – rozhodl přesunout hlavní město do Moskvy. Důvodem byla hlavně mnohem strategičtější poloha tohoto město, protože Petrohrad ležel prostě příliš blízko územím ovládaným protikomunisticky naladěnými mocnostmi. Následující roky přinesly Petrohradu prudký úpadek. Komunistické represe za vlád Lenina […]
Sdílejte obsah s přáteli!
Continue reading →

Historie Petrohradu: Revoluce

Petrohrad se proslavil stejně tak carským luxusem, jako svými revolucemi a atentáty. Od počátku 19. století se město začalo spolu s celým Ruskem prudce měnit. Opožděný příchod průmyslové revoluce, stejně jako rozvolnění poddanských zákonů, konečně i v Rusku způsobily masivní příliv obyvatelstva do měst. Díky tomu se z Petrohradu, až na krátké období neustále hlavního […]
Sdílejte obsah s přáteli!
Continue reading →

Historie Petrohradu: Založení

Dějiny města Petrohradu se začaly psát až začátkem osmnáctého století, na pozadí válek a napětí mezi Švédským královstvím a carským Ruskem. Význam tohoto města lze odvozovat z jeho strategocké polohy v ústí řeky Něvy do Baltského moře. Obsazení tohoto prostoru tak potenciálně umožňovalo jak přístup k říční dopravní tepně, tak k samotnému Baltu. A právě […]
Sdílejte obsah s přáteli!
Continue reading →