About Michal Jirásek

Website:
Michal Jirasek has written 29 articles so far, you can find them below.

Na západ od katedrály sv. Izáka

Pokud se od Admirality nevydáte přímo ke katedrále sv. Izáka, ale budete místo toho pokračovat podél řeky, půjdete po takzvaném Anglickém nábřeží, lemovaném z jedné strany vysokými budovami paláců a z té druhé kotvícími výletními loděmi. Krom řady zajímavých budov a muzeí si všimněte i malého památníku, který upomíná na místo, kde kotvil křižník Aurora […] Continue reading →

Admiralita, katedrála sv. Izáka a okolí

Jen kousek na západ od Zimního paláce se tyčí budova Admirality – jedna z četných připomínek Petrohradu jakožto západního centra ruské flotily. Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě Budova Admirality leží v příjemné Alexandrově zahradě a sbíhají se k ní z jihovýchodu tři z největších a nejdelších petrohradských prospektů, zde jmenujme Něvský a Moskevský. […] Continue reading →

Letní palác a jeho okolí

Na jižním břehu řeky Něvy, jen kousek na východ od srdce města v podobě Palácového náměstí a Ermitáže, se táhne dvojice nezastavených míst – východnějším z nich je Letní sad, na jehož severovýchodním cípu stojí slavný Letní palác, západnější pak Martovo pole. Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě Letní palác a Letní sad Díky […] Continue reading →

Palácové náměstí, Ermitáž a Zimní palác

Srdcem Petrohradu je bezpochyby Palácové náměstí. Přestože město díky své historické velikosti postrádá opravdové centrum v našem slova smyslu, bylo právě Palácové náměstí s Ermitáží a Zimním palácem vždy přirozeně považováno za středobod Petrohradu. Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě   Palácové náměstí a Alexandrův sloup Rozlehlé půlkruhové Palácové náměstí je památníkem carské moci. […] Continue reading →

Historie Petrohradu: Poválečné období

Poválečné období se neslo ve znamení velké obnovy a rekonstrukce města. Leningrad, vylidněný po dlouhých letech komunistického teroru a následného obléhání, začal znovu obnovovat své základy. Krom rozsáhlých oprav byla vybudována i řada zcela nových významných staveb. V roce 1950 otevřel své brány Kirovův stadion s kapacitou až 100 tisíc lidí. O pět let později […] Continue reading →

Historie Petrohradu: Druhá světová válka

Když Německo roku 1941 vstoupilo do války s Ruskem, jeho síly velmi rychle Leningrad obklíčily. Dobytí města mělo být otázkou dní až týdnů, ale nakonec se protáhlo na neskutečných 29 měsíců tuhých bojů a strádání pro obě bojující strany. Symbolem naděje pro sužované obyvatelstvo se stala takzvaná Cesta života, zásobovací trasa přes Ladožské jezero, která byla […] Continue reading →

Historie Petrohradu: Meziválečná doba

Nástup komunistů znamenal velké změny i pro Petrohrad. V březnu roku 1918 se nový vládce Ruska – Lenin – rozhodl přesunout hlavní město do Moskvy. Důvodem byla hlavně mnohem strategičtější poloha tohoto město, protože Petrohrad ležel prostě příliš blízko územím ovládaným protikomunisticky naladěnými mocnostmi. Následující roky přinesly Petrohradu prudký úpadek. Komunistické represe za vlád Lenina […] Continue reading →

Historie Petrohradu: Revoluce

Petrohrad se proslavil stejně tak carským luxusem, jako svými revolucemi a atentáty. Od počátku 19. století se město začalo spolu s celým Ruskem prudce měnit. Opožděný příchod průmyslové revoluce, stejně jako rozvolnění poddanských zákonů, konečně i v Rusku způsobily masivní příliv obyvatelstva do měst. Díky tomu se z Petrohradu, až na krátké období neustále hlavního […] Continue reading →

Historie Petrohradu: Založení

Dějiny města Petrohradu se začaly psát až začátkem osmnáctého století, na pozadí válek a napětí mezi Švédským královstvím a carským Ruskem. Význam tohoto města lze odvozovat z jeho strategocké polohy v ústí řeky Něvy do Baltského moře. Obsazení tohoto prostoru tak potenciálně umožňovalo jak přístup k říční dopravní tepně, tak k samotnému Baltu. A právě […] Continue reading →