Admiralita, katedrála sv. Izáka a okolí

Jen kousek na západ od Zimního paláce se tyčí budova Admirality – jedna z četných připomínek Petrohradu jakožto západního centra ruské flotily.


Zobrazit místo Průvodce Petrohrad na větší mapě

Budova Admirality leží v příjemné Alexandrově zahradě a sbíhají se k ní z jihovýchodu tři z největších a nejdelších petrohradských prospektů, zde jmenujme Něvský a Moskevský. Admiralita vznikla v roce 1704 z podnětu Petra Velikého jako opevněná loděnice pro vznikající baltskou flotilu. Budova je bohatě zdobená a je jednou z nejkrásnějších historických loděnic na světě.

Na severozápadě Alexandrova zahrada přiléhá k náměstí Děkabristů s takzvaným Měděným jezdcem, který má představovat cara Petra Velikého a je symbolem jeho osvíceného absolutismu. Jedná se o opravdu fotogenickou sochu, s koněm vzepjatým na zadních a stojícím na žulovém masivu připomínajícím skalní útes. Krom toho si lze na náměstí všimnout budov, které kdysi patřily carskému senátu a ministerstvu náboženství.

Pohled na katedrálu sv. Izáka

Katedrála sv. Izáka

Nad okolím Admirality se pak výrazně tyčí katedrála sv. Izáka s velkou pozlacenou kopulí. Svatostánek vznikl na půdorysu řeckého kříže a pojme údajně až dvanáct tisíc věřících. Krom nádherně zdobeného vnějšku a vnitřku stavby je určitě zajímavá i návštěva (jak skoro všude v Petrohradu zpoplatněného) vyhlídkového ochozu, ze které je krásný výhled na celé centrum Petrohradu. Na náměstí před katedrálou pak stojí socha cara Mikuláše I.a celou plochu obklopují další z památných domů.